درباره ی من

سعید سید مهدوی چابک

دکتری برق قدرت

 

mahdavi

 

  • هیئت علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
  • عضو کارگروه مطالعات و توسعه بازار برق شرکت برق منطقه ای خراسان
  • عضو آزمایشگاه مطالعات سیستم و تجدید ساختار شبکه دانشگاه فردوسی مشهد

 

زمینه کاری: تولیدات پراکنده، نیروگاه مجازی، انرژیهای نو، بازار برق

قسمت نظرات بسته است.